tirsdag den 30. december 2014

Film om sprogtilegnelse og sprogstimulering


I Sverige findes en forening, der arbejder for bl.a. at give forældre til børn med dysleksi eller andre læse- og skrivevanskeligheder viden og redskaber, så de kan støtte deres barn i læse- og skriveudviklingen. Foreningen hedder Kod-Knäckarna, som kan vel oversættes til kodeknækkerne på dansk.

Kod-Knäckarnas seneste arbejde har været et sprogudviklingsprojekt for børn i alderen 0-5 år. Som en del af projektet har foreningen produceret en film til forældre, der viser, hvordan man kan stimulere sit barns sproglige og kommunikative udvikling, forudsætninger for skriftsprogtilegnelse samt begyndende læsning og tekstproduktion.
Se filmen "Hitta språket!" via dette link:  "Hitta språket!"

Filmen er delt op i tre dele:
Del 1: Från födseln till de första orden
Del 2: Från ett ord til många
Del 3: Hela meningar och resonemang

Den giver gode og konkrete ideer til sprogstimulerende lege og samvær, og den uddyber desuden, hvordan aktiviteten understøtter sprogtilegnelsen. Filmen lægger op til gøremål, der kan udføres i hjemmet, supermarkedet, på en gåtur osv., og som ikke kræver særlige materialer eller lignende.

Det er en rigtig dejlig og indbydende film, som forældre kan have glæde af at se, og som kan være til inspiration til professionelles samarbejde med forældre.


Læs resten af indlægget ...

mandag den 22. december 2014

Synlig læring
På en af vores arbejdspladser er vi godt i gang med, at indføre synlig læring i skolerne. Ideen med synlig læring tager bl.a. afsæt i John Hatties forskning.
Hattie er en newzealandsk forsker, som har lavet en forskningsoversigt over, hvordan eleven tilegner sig mest mulig læring i skolen.

Synlig læring består af 3 elementer:
  • Der er høje forventninger til eleven.
  • Der er opstillet synlige konkrete mål for, hvad og hvordan eleven skal leve op til forventningerne.
  • Eleven får løbende feedback og bliver evalueret af læreren.
Læs mere om teorien bag synlig læring her: www.dafolo.dk/Synlig-læring---for-lærere.5168.aspxDet sidste års tid har jeg arbejdet med, hvordan man som tale-,hørekonsulent kan lade sig inspirere af fokus på synlig læring i skolen og brugt det i mit daglige arbejde i b.la. i fonologiundervisningen.
Et eksempel kan være når jeg starter et fonologi undervisningsforløb sammen med barnet. Her bruger jeg et ark med et billede af en "kriger" som kæmper for en sproglyd. Det kan være "Kampen for udtale af /L/-lyden" se billedet ovenfor.

Jeg forklarer barnet, at når vi er færdige med undervisningsforløbet, er vi kommet i mål ved slutningen af pilen på arket. Ved afslutningen af hver undervisningsgang er barnet og jeg i dialog om, hvor meget det har lært siden sidst. Herefter evaluerer barnet sig selv ved at sætte en streg på pilen (se billedet herunder).
Metoden er enkel og nem at arbejde med, og barnet oplever det motiverende ved at se progressionen grafisk. Ved undervisningen glæder barnet sig altid til at skulle strege ind, hvor godt det er gået.


Vi forstiller os at denne form for evaluering kan indføres i andre pædagogiske sammenhænge til at motivere barnet.
Er du interesseret i at bruge vores evaluerings ark Kampen for udtale af /?/ lyden følg linket og du får et ark til print. Du skal blot selv tilføje fonem lyden/sproglyden I skal arbejde med. 
Læs resten af indlægget ...

torsdag den 18. december 2014

LogoFoVa - logopædisk udredning af fonologiske vanskeligheder


I forsommeren udkom Marit C. Clausens fonologitest, LogoFoVa, på Dansk Psykologisk Forlag. Her på bloggen har vi gjort os erfaringer med LogoFoVa, fra den første version var ude i en række kommuner til afprøvning og indsamling af normative data, indtil nu hvor den færdige version har været ude et halvt års tid.
LogoFoVa udfylder et stort behov for en fonologitest, der bygger på nye normative data, og som har tidssvarende illustrationer. LogoFoVas fordel er efter vores mening, at den giver et godt overblik over barnets fonologiske processer samt mulighed for diagnosticering efter Barbara Dodds klassifikationsmodel.


At tage selve testen adskiller sig ikke stort fra at tage Sproglydstesten Metha eller Sproglydstest af Kaufmann og Ege. De er alle billedbenævnelsestests, og ligesom Metha har LogoFoVa 100 items. Vores erfaring er, at det tager 15-20 minutter at gennemføre selve testningen. Til forskel fra de nævnte tests transskriberes hele ordet på registreringsarket, hvis det afviger fra måludtalen. Man skal således ikke blot forholde sig til f.eks. forlyden, og at man betragter ordet i sin helhed, er netop en central pointe i LogoFoVa.
Hvis man ikke er meget rutineret udi transskription, eller hvis et barn har en meget påvirket udtale, kan det anbefales at optage testningen, så man senere kan rette sine registreringer til. Her fra bloggen kan vi sige, at brugen af LogoFoVa i høj grad har givet et løft til vores transskriptionsfærdigheder:-).

Efter testningen skal registreringerne overføres til opgørelsesarkene, og processerne bestemmes undervejs. Der findes separate ark til konsonanter og til vokaler. Indtil videre har vi ikke haft behov for at bruge opgørelsesarket til vokaler – det er alligevel relativt sjældent, man møder et barn med vokalforandringer. At overføre tager tid! De første gange brugte vi begge adskillige timer på det. Efterhånden har vi dog opøvet en vis rutine, men det er stadig tidskrævende. Til slut samles overblikket på et opsamlingsark, hvor også barnets vanskeligheder kategoriseres efter Dodds differentialdiagnostik.


Alt i alt er vi meget begejstrerede for LogoFoVa. Overblikket over de enkelte fonemer er ikke så let at danne sammenlignet med de ældre tests, men til gengæld får man en langt bedre indsigt i barnets fonologiske processer samt en diagnostik. Dermed giver LogoFoVa et mere kvalificeret og detaljeret grundlag at bygge den efterfølgende intervention på.

Det skal nævnes, at der også findes et Stimulushæfte 2, som har til formål at teste inkonsistens. Denne del af testen har vi til gode at afprøve, men det er dejligt, at vi har fået et værktøj, der kan udrede disse svære vanskeligheder.
børns sprog venter vi spændt på de resultater, Marit C. Clausen kan præsentere, når hun afslutter sine igangværende studier over dansksprogede børns tilegnelse af fonologi og deres udtalevanskeligheder.

Læs resten af indlægget ...

Bog til dialogisk læsning - Winnie på farten


Vi vil gerne dele en børnebog med jer, som vi ofte har brugt i vores arbejde. Bogen hedder Winnie på farten og er skrevet og illustreret af Korky Paul og Valerie Thomas.
Bogen er en billedbog, som har farverige, lækre illustrationer og deltaljerede tegninger, og den er derfor rigtig god at gå på opdagelse i for børnehavebørn.
Bogen handler om heks, som pludselig kommer ud for frygtelig mange uheld. F.eks. når hun flyver rundt på sin kost, opstår der alverdens uheldige situationer for hende. Der er ikke så meget tekst i bogen, men den kan læses på flere niveauer.
Der er eksempelvis gentagelser af et trylleord "abrakadabra" som barnet hurtigt lærer og derfor hurtigt får fornemmelsen af at "kunne læse".
Der er også flere svære ord og udtryk som f.eks. "åben himmel" og "trafikprop", som lægger op til dialog mellem børn og oplæser.

Til sidst og ikke mindst er plottet i bogen, at der er en god grund til, hvorfor Winnie pludselig er blevet så uheldig. Det har noget med sanserne at gøre, men vi vil ikke afsløre det for jer.
Vi har brugt bogen til dialogisk læsning for børn med svære sproglige vanskeligheder. Men den kan også anbefales til forældre og daginstitutioner, som gerne vil læse en bog af god kvalitet for deres børn.
Når vi låner bogen ud til forældre, har vi hæftet spørgsmål og ordforklaringer ind med en papirclips, så de har det som inspiration til dialog med barnet.
Spørgsmålene til denne bog er inspireret af Mette Nygaard Jensens forskningsprojekt omkring dialogisk læsning.

Hold øje med bloggen for senere vil vi skrive om, hvordan der kan arbejdes med bogen som et tema i børnehaven.

Du kan se mere om måder at arbejde med stimulering af børns ordforråd via gode ord fra bogen her.
Læs resten af indlægget ...