torsdag den 30. april 2015

Tematiske ABC-bøger med digitalt tvist

Fire bøger med titlen Min ABC og de fire undertitler
  • Dyr i Danmark
  • Natur i Danmark
  • Livet i byen
  • Livet på landet
- giver mulighed for at skærpe børns opmærksomhed på bogstaver samtidig med, børnene udvider deres kendskab til de fire temaer og dermed øger ordforråd og -ordforståelse.
I hver bog er alfabetets bogstaver repræsenteret med udvalgte ord, der er forklaret med en lille tekst og tilhørende foto. Til de fleste bogstaver er der 4-5 ord. Ved bogstavet Q findes i hver bog en lille ordquiz, og hvor W, X og Z ikke er præsenteret med ord, er der meget flotte fotos af noget, der visuelt ligner bogstavet, og som relaterer sig til temaet.

Fordi bøgerne er tematiske kan man tale om sammenhænge, ligheder og forskelle mellem de ord, der er repræsenteret, og det giver børnene nogle "huskeknager" at hænge ordene op på. Forståelsen af ordene bliver bedre end, hvis de var en masse løsrevne ord. "Huskeknagerne" kan være viden om, hvordan genstanden ser ud/smager/lugter, hvor stor den er, hvordan den føles, hvilket overbegreb, den knytter sig til osv.
Til hver bog er produceret 29 små film. I hver film er et ord fra bogen udvalgt. Teksten læses op af en pige, mens man ser en 30 sekunders film om ordet. Man får adgang til filmene ved at scanne en QR-kode fra bogens bagside eller ved at gå ind på www.minabc.dk.
Vi synes, bøgerne og filmene er velegnede som en del af indholdet i et tematisk sprogarbejde i børnehaver, ligesom de kan læses og ses hjemme, da de fleste børn vil finde emnerne interessante.

Bogens forfatter er Kim Boye Holst, og bøgerne er udkommet på forlaget VAERKSTADT.

Læs resten af indlægget ...

fredag den 24. april 2015

Nem indføring i dialogisk læsning


Børn elsker gentagelser, også når det gælder bøger. Mange forældre kender sikkert til, at deres børn har yndlingsbøger, som vi har læst for dem mange, mange gange. Hvis vi under læsningen prøver at springe en side over i en travl stund, bliver det straks bemærket. Da vi stødte på en simpel introduktion til, hvordan man kan læse bøger efter metoden, der kaldes dialogisk læsning, havde vi på børns sprog netop talt om, at vi stadig kan huske vores børns yndlingsbøger ordret, selv om det er over 10 år siden, vi har læst dem. Ved bøger, der læses mange gange, opstår ofte en samtale om handlingen, fordi barnet enten kan foregribe den eller associere til oplevelser, der relaterer til den. Derved har man spontane situationer, der lægger sig op ad dialogisk læsning. 


billedebog med vejledning til dialogisk læsning

Dialogisk læsning kan bruges til bøger, børn allerede kender og ikke mindst til nye bøger.

Du kan få adgang til den let læste indtroduktion, der er forfattet af Gitte Ladefoged for forlaget Carlsen, via linket herunder.


link til simpel indføring i dialogisk læsning
Læs resten af indlægget ...

fredag den 17. april 2015

Otto - en dreng på 1 år. Om fælles opmærksomhed

Otto er næsten lige fyldt 1 år. Han er en sund og nysgerrig dreng, men han er også en lidt stille dreng. Han bruger tid på at se tingene an og tø op, når han er i situationer og relationer, der er uvante for ham. Heldigvis har han nogle dejlige forældre, der har en god forståelse for at aflæse ham og indgå i samspil, så alt i alt trives og udvikler Otto sig helt typisk. Den lidt afventende  kommunikationsstil er dog blevet bemærket af sundhedsplejersken, og hun har rådet forældrene til at stille Otto nogle flere spørgsmål. Hensigten er, at han på den måde skulle blive mere kommunikerende.


Vi ved ikke, hvad sundhedsplejersken helt konkret har ment med at stille spørgsmål, men der er en stor risiko for, at man efter sådan et råd kommer til at overdænge barnet med spørgsmål, der ikke giver mening, og som ikke åbner for dialog, selv om det var hensigten.

Lad os se på, hvad der kendertegner Ottos og andre typisk udviklede etåriges kommunikation, og hvad de har behov for fra deres nærmeste voksne.

Det etårige barn er lige på nippet til at producere sine første ord, og nogle er måske i gang med ordudviklingen. I denne alder kommunikerer barnet med gesik, mimik, lyde og blikretning. Helt central er den fælles opmærksomhed, som barnet mestrer. Fælles opmærksomhed indebærer, at barnet kan fastholde sin opmærksomhed mod noget og samtidig dele opmærksomheden med en anden. Det kan f.eks. være at barnet ser på sin storesøster, der danser rundt. Det er sjovt, så barnet peger og kigger hen på storesøster. Derefter ændrer barnet blikretning og ser hen på far for at tjekke, at han også ser storesøster. Far bekræfter den fælles opmærksomhed ved også at ændre blikretning fra storesøster til barnet og siger "ja, Emma danser". Barn og far indgår i fælles opmærksomhed. De deler et fokus og en oplevelse. Noget tilsvarende sker i hverdagens rutiner, i leg, højtlæsning, på gåture osv., og disse små oplevelser med fælles opmærksomhed bærer sprogtilegnelsen.


Hvad kan Ottos og andre børns forældre så gøre for at understøtte sprogtilegnelsen hos barnet?

Vores bedste råd er at følge barnets opmærksomhed. Hvis man betragter barnets opmærksomhed som en lysende lygte, skal man som den voksne gå ind i det område, lygten oplyser. Barnet kan ikke have sin opmærksomhed rettet mod alt omkring sig, så den voksne skal iagttage, hvad barnet leger med, kigger på, lytter efter, mærker osv. og kommentere det uden at stille spørgsmål. Gå helt bogstaveligt i øjenhøjde med barnet. Byg gerne videre på det, barnet i forvejen laver og gør det på en måde, hvor du stadig er modtagelig og lydhør over for barnets udspil.

På den lille film herunder kan ses nogle meget fine eksempler på, hvordan en mor følger sit barns opmærksomhed og understøtter hans sprogudvikling ved at kommentere ham og imitere hans lyde. Filmen er lavet af Dagplejen i Vordingborg Kommune.


Læs resten af indlægget ...

torsdag den 9. april 2015

Ordet rundt med Bjarne og Frida - ordforråd og ordtilegnelse for de 5-8 årige


børns sprog er stødt på et materiale, som vi kan anbefale til pædagoger, lærere og forældre, der ønsker inspration til at øge børns ordforråd, og som kan lide at arbejde med strukturerede forløb.
Forfatterne er Lisbeth Glerup, konsulent i Undervisningsministeriet og journalist Anders Bruhn, og de inddrager brugen af tablets, smartboard og fysiske aktiviteter i sprogarbejdet. 

Bogen er baseret på spændende evidensbaseret viden fra USA, hvor man har forsket i effektive metoder til at udvide børns ordforråd. I bogen forekommer en række fokusord, som er udvalgt efter deres hyppighed i daglig tale. Således er mellemfrekevente ord centrale i udvidelsen ordforrådet, da forskningen viser, at det især er de disse ord, der er medvirkende til at øge barnets sproglige forståelse. 

Mellemfrekvente ord er kendetegnet ved, at de indgår naturligt i sproget og bl.a. er med til at uddybe og nuancere sammenhænge. Det kan være ord som f.eks. skrækslagen og begejstring. Desuden opererer forfatterne med lavfrekvente ord, som benyttes inden for specifikke faggrupper, f.eks. dialyse og grafem. Den sidste ordkategori er højfrekvente ord. Den omfatter almindelige ord fra hverdagen, som ofte bruges i daglig tale, f.eks. bord og glad.I vores daglige praksis har vi til tider manglet et materiale, som kan anbefales til pædagoger eller lærere, der arbejder med 5-8 årige børn. Bogen kan bruges i børnehavens storbørnsgruppe eller af lærere i indskolingen, som ønsker fokus på sprogtilegnelse, eksempelvis til elever, der har brug for en fokuseret sproglig indsats.

Materialet er meget nemt at arbejde med, og alt er samlet i én bog og på en tilhørende hjemmeside. Forløbene er udarbejdet til en 30 ugers periode og udgør et færdiglavet og velbearbejdet materiale, som er lige til at gå til, uden det kræver meget forberedelse for læreren eller pædagogen.

Bogen anvender metoder fra dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde og er et godt startsted for forældre eller professionelle, som gerne vil prøve kræfter med at arbejde fokuseret med sprogstimulering af børn.

Dette er bestemt en bog, som skal afprøves i praksis.

Den tilhørende hjemmeside er nem at anvende, og der er bl.a. YouTube-klip, som passer til de enkelte  kapitler. På hjemmesiden er der også illustrationer til kapitlerne, så man kan sætte billederne på smartboardet.Link til bogens hjemmeside Bogen er illustreret af Tom Kristensen
Læs resten af indlægget ...