fredag den 27. marts 2015

Sangskattekisten - musikalsk sprogstimulering

Hør syv af de gode gamle danske børnesange med tilhørende animationer. Både musik- og billedsiden er moderne fortolkninger, som kan bruges i dagtilbud og hjem.

Sangene er en del af et musikalsk sprogstimuleringsprojekt, der er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Musikskole og Børn & Unge, Aarhus Kommune.


link til projektet

Læs resten af indlægget ...

tirsdag den 24. marts 2015

lørdag den 21. marts 2015

Ny børnebog

På bibliotekets hylde med nye bøger dukkede denne bog forleden op. Den hedder Lukas og hjørnemonsteret og er skrevet af den østrigske børnebogsforfatter Michaela Holzinger. Stefanie Reich er kvinden bag bogens indbydende illustrationer. Bogen henvender sig overvejende til  børn i børnehavealderen.Lukas og hjørnemonsteret handler om at være bange for mørket i værelset, når man ligger alene og skal sove. Lukas forstiller sig, at der gemmer sig et monster i hjørnet, og derfor må han sove i sine forældres seng.  Både Lukas og hans mor har forskellige ideer til, hvordan monsteret skal bekæmpes, men ingen de kan blive enige om. Til sidst tager Lukas sagen i egen hånd og tegner et portræt af sin mor på ggen. Portrættet skal holde monsteret væk. Heldigvis er Lukas' forældre med på hans påfund, og sammen får de tegnet alle de forskellige ideer, Lukas havde som monsterbekæmpende tiltag. Bogen ender med, at Lukas igen sover i sin egen seng.


Portræt af et monster, januar 2015 

Illustrationerne er farverige og skildrer fint de stemninger, man oplever gennem bogen.

Teksten er velskrevet og den danske bearbejdning fungerer godt. Bogen kan give anledning til at snakke om betydningen af de sammensatte ord hjørnemonster og monsterhjørne. Hvori består forskellen, og hvad betyder ordene egentlig? Enkelte steder i bogen står nogle udråb fra bogens personer med større skrift. Denne lille detalje kan fange børnene opmærksomhed, eller man kan som oplæser gøre dem opmærksomme på det og tale om betydningen af skriftsstørrelsesforskellene. 

Lukas og hjørnemonsteret behandler et emne, som mange børn kan genkende, og det sker med humor i et godt og varieret sprog. Handlingen og bogens opbygning gør den velegnet til dialogisk læsning, og børn kan desuden være meddigtende på, hvordan et hjørnemonster (eller hvad man nu selv forestiller sig gemmer sig i mørket) kan bekæmpes.

Ideer til sprogarbejde:
  • Find bogens lange ord og klap dem (klappe stavelser). Hvilket ord er længst?
  • Tal om de sammensatte ord, og find selv på flere. Kan man mon bytte om på rækkefølgen af ordene, som det sker i hjørnemonster/monsterhjørne? Prøv med pigecykel/cykelpige, hjemmesko/skohjemme, madkasse/kassemad osv.
  • Hvad kan børn være bange for, og hvordan kan man mon få det til at forsvinde? Lav jeres egen historie.
Læs resten af indlægget ...

fredag den 13. marts 2015

Engelsk for de yngste

Der hersker ikke tvivl om, at jo tidligere i livet en person udsættes for et nyt sprog, des hurtigere og lettere tilegnes det. I Danmark er det uomgængeligt, at børn skal lære engelsk, og i folkeskolen sker det nu fra 1. klasse. Der er dog mange grunde til at eksponere barnet for engelsk tidligere. Dels vil barnet hurtigt få udbytte af det, og dels kan man lettere lade læringen være en naturlig del af hverdagen.

Dog vil vi anbefale, at man overvejer en ekstra gang, hvorvidt det er det rette tidspunkt at præsentere et barn for engelsk, hvis barnet i forvejen er i et flersprogligt miljø og er ved at tilegne sig flere sprog, og/eller hvis barnet er forsinket i sin sprogudvikling.

I den tidlige engelsktilegnelse skal man have fokus på at opbygge et ordforråd, som i begyndelsen vil være ord, barnet forstår og senere selv vil begynde at bruge. Hvis man er forælder, kan man udvælge en hverdagssituation (badning, indkøb, ...), hvor man dagligt vil anvende nogle engelske ord og vendinger, der knytter sig til situationen. Hverdagssituationen kan suppleres med en engelsk børnebog eller en sang.

Hvis det er i en børnehavesammenhæng, man vil introducere engelsk, kan man have et tema, man arbejder med på forskellig vis og knytte engelske ord og simple engelsksprogede lege, sange og remser til.

Som udgangspunkt er det den voksne, der skal tale engelsk. Barnet må selv tage initiativ til anvende det nye sprog, og som med al anden læring og udvikling hos børn gælder det, at det skal være sjovt og ske i en god stemning, hvilket er den voksnes ansvar at skabe. Sprog tilegnes i meningsfulde sammenhænge med andre mennesker, men alligevel kan en tablet udgøre et motiverende supplement. Der findes utrolig mange apps til formålet, og her vil vi blot nævne en enkelt.

https://itunes.apple.com/US/app/id886123071?mt=8

Det er app'en Pili Pop, som indeholder elementer af både forståelse og produktion af engelsk. Pili Pop henvender sig børn fra 5 år. Barnet kan gennemgå en række områder, hvor der for både forståelse og tale er tre niveauer, som barnet skal klare. Undervejs tjenes brikker til nogle puslespil, der skal samles. Den del, hvor barnet selv skal producere engelsk, bygger på talegenkendelse. Det er ret smart tænkt og er et element de fleste andre apps ikke indeholder. Nogle gange skal der dog flere forsøg til, før app'en godtager, det ord man siger.

I Pili Pop kan barnet øve tal, farver, tøj, frugter, dyr, familierelationer mm. Inden for hvert område, findes der en side i en "bog", hvor de øvede ord, kan gennemgås ved både at høre dem og selv udtale dem. Kvaliteten af ens egen udtale markeres i "bogen" ved, at illustrationen af det pågældende ord  træder mere eller mindre tydelig frem - geneialt! Dog kræver det en vis alder eller modenhed hos et barn for få glæde af denne funktion.

Pili Pop kan hentes og bruges gratis i syv dage. Derefter er den tilgængelig i en begrænset version, med mindre man betaler for den. Der hører en hjemmeside til app'en, hvor du kan læse om metoden bag. Du sendes videre til den ved at klikke på billedet herunder.


Læs resten af indlægget ...

torsdag den 5. marts 2015

Købmandsleg med rimord


Vi vil på børns sprog gerne dele en rimeleg med jer. Legen er spontant opstået i en situation, hvor der var behov for at motivere og aktivere en gruppe dejlige børn, som havde nogle sproglige udfordringer, især med hensyn til den lydlige opmærksomhed.

Legen er en simpel købmandleg, hvor vi bruger et antal illustrerede rimpar, f.eks. to kort med henholdvis en kat og en hat. Du kan se nogle af rimparrene afbilledet herunder.

Barnet har rollen som en købmand, der sælger "halve" rim, og den voksne har den anden halvdel af rimeparrene og skal agere kunde i købmandsbutikken.

Så går legen ellers bare i gang. Den voksne siger noget i retning af "Goddag. Jeg vil gerne købe et ord, der rimer på hat". Købmanden skal finde makkeren til hat på købmandsdisken. Når barnet, evt. med hjælp, har fundet frem til rimordet, bruges igen en modelsætning: "Værsgo. Her er kat, som rimer hat". Er der flere børn med i legen, skiftes de til at være købmand og til at være kunder.Simple rimpar til legen kan være enstavelsesord som hat/kat, dyr/fyr, ko/to, mand/tand, bog/låg, ben/sten. Lidt sværere bliver det med tostavelsesord f.eks. røde/fløde, bakke/jakke, flaske/taske, hue/due. Sværere rimpar til de ældre børn kan være: toilet/kotelet, billetter/raketter, makroner/skabeloner, stjerner/hjerner blæst/hest, chokolade/spade, hvor ordene har flere stavelser eller konsonantgrupper.

Udover at træne den lydlige opmærksomhed, så er legen en god anledning til at øve turtagning, øjenkontakt og fælles opmærksomhed. Dvs. når kunden afgiver sin bestilling til købmanden, skal der være forinden være øjenkontakt. Købmanden skal høre bestillingen til ende og huske at svare sprogligt og ikke nøjes med blot at udlevere varen. Det er vores erfaring, at dette er noget, mange børn skal guides til at mestre.

Legen bliver ekstra sjov, hvis man laver forskellige roller til kunderne, f.eks. en fin dame, en gammel mand eller en ond heks osv.

God fornøjelse!
Læs resten af indlægget ...