fredag den 13. marts 2015

Engelsk for de yngste

Der hersker ikke tvivl om, at jo tidligere i livet en person udsættes for et nyt sprog, des hurtigere og lettere tilegnes det. I Danmark er det uomgængeligt, at børn skal lære engelsk, og i folkeskolen sker det nu fra 1. klasse. Der er dog mange grunde til at eksponere barnet for engelsk tidligere. Dels vil barnet hurtigt få udbytte af det, og dels kan man lettere lade læringen være en naturlig del af hverdagen.

Dog vil vi anbefale, at man overvejer en ekstra gang, hvorvidt det er det rette tidspunkt at præsentere et barn for engelsk, hvis barnet i forvejen er i et flersprogligt miljø og er ved at tilegne sig flere sprog, og/eller hvis barnet er forsinket i sin sprogudvikling.

I den tidlige engelsktilegnelse skal man have fokus på at opbygge et ordforråd, som i begyndelsen vil være ord, barnet forstår og senere selv vil begynde at bruge. Hvis man er forælder, kan man udvælge en hverdagssituation (badning, indkøb, ...), hvor man dagligt vil anvende nogle engelske ord og vendinger, der knytter sig til situationen. Hverdagssituationen kan suppleres med en engelsk børnebog eller en sang.

Hvis det er i en børnehavesammenhæng, man vil introducere engelsk, kan man have et tema, man arbejder med på forskellig vis og knytte engelske ord og simple engelsksprogede lege, sange og remser til.

Som udgangspunkt er det den voksne, der skal tale engelsk. Barnet må selv tage initiativ til anvende det nye sprog, og som med al anden læring og udvikling hos børn gælder det, at det skal være sjovt og ske i en god stemning, hvilket er den voksnes ansvar at skabe. Sprog tilegnes i meningsfulde sammenhænge med andre mennesker, men alligevel kan en tablet udgøre et motiverende supplement. Der findes utrolig mange apps til formålet, og her vil vi blot nævne en enkelt.

https://itunes.apple.com/US/app/id886123071?mt=8

Det er app'en Pili Pop, som indeholder elementer af både forståelse og produktion af engelsk. Pili Pop henvender sig børn fra 5 år. Barnet kan gennemgå en række områder, hvor der for både forståelse og tale er tre niveauer, som barnet skal klare. Undervejs tjenes brikker til nogle puslespil, der skal samles. Den del, hvor barnet selv skal producere engelsk, bygger på talegenkendelse. Det er ret smart tænkt og er et element de fleste andre apps ikke indeholder. Nogle gange skal der dog flere forsøg til, før app'en godtager, det ord man siger.

I Pili Pop kan barnet øve tal, farver, tøj, frugter, dyr, familierelationer mm. Inden for hvert område, findes der en side i en "bog", hvor de øvede ord, kan gennemgås ved både at høre dem og selv udtale dem. Kvaliteten af ens egen udtale markeres i "bogen" ved, at illustrationen af det pågældende ord  træder mere eller mindre tydelig frem - geneialt! Dog kræver det en vis alder eller modenhed hos et barn for få glæde af denne funktion.

Pili Pop kan hentes og bruges gratis i syv dage. Derefter er den tilgængelig i en begrænset version, med mindre man betaler for den. Der hører en hjemmeside til app'en, hvor du kan læse om metoden bag. Du sendes videre til den ved at klikke på billedet herunder.


Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.