søndag den 28. august 2016

Tosprogethed - hvordan løfter vi opgaven? Links til film og materialer


Lige nu står mange daginstitutioner med en stor opgave, der består i at modtage børn med andet modersmål end dansk. Mange er godt i gang med tilegnelse og opdatering af viden om gode sprogmiljøer for toprogede børn.
Det kan være en jungle at finde frem til gode materialer, man kan lade sig inspirere af. Derfor har vi samlet mange af de links, vi anbefaler at orientere sig i - se nederst i indlægget.


Hvornår og hvordan børn er tosprogede


Tosprogede børn er lige så forskellige som alle andre børn, og det kan været svært at tilrettelægge den rigtige indsats, for at barnet udvikler sig sprogligt. Det er derfor vigtigt, at pædagogerne er klædt godt på til opgaven, da viden kan give en langt mere kvalificere tilgang til de tosprogede børn og deres familier.

I litteraturen peger man på en todeling af de tosprogede børn. Todelingen skal kunne hjælpe os med at identificere, forebygge og iværksætte tiltag for nogle af de udfordringer, de tosprogede børn kan komme i, hvis de ikke bliver støttet i andetsprogs tilegnelsen.
Kategoriseringen kan ikke bruges som en facitliste, da der er mange forhold i børnenes baggrunde og opvækst, som kan påvirke sprogtilegnelse. Et eksempel som kan forvirre i kategoriseringen kan være  børn, som har været i deres hjemland i længere tid uden at bruge deres andetsprog (dansk). Derfor er det altid vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte families historie og det enkelte barn.Links til hvordan I kan løfte fagligheden i dagtilbuddet  

Med den rigtige start for barnet og en målrettet sprogstimulering kan vi gøre en stor forskel for de tosprogede børn.
Få gode tips gennem disse links til hvordan I ruster jeres daginstitutioner til at varetage de tosprogede børns trivsel og sproglige udvikling. Skriv en kommentar, hvis I har i link vi skal tilføje: 


Sproget er en gave: Gratis inspirerende materiale lige til print. Se mere her.

Billed-og lydbøger: Flere kendte billedbøger indtalt på forskellige sprog fra SPELLprojekter. Se mere her.

Film om hvordan man arbejder i daginstitutioner med tosprogede børn, deres familier og biliteracy. Se filmen her. 

Sprogpakken: Sprogpakkens sprogstrategier oversat til flere sprog - til at ruste forældrene til arbejdet med børnenes sprog. Se mere her. 

Styrk sproget: guide fra undervisningministeriet om hvordan man kan løfte fagligheden for tosprogede børn. Se mere her.

Sprogscreening "Vis, hvad du kan": Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere. Se mere her.

Kommunikation med tosprogede forældre: film fra Aarhus Kommune om den gode sprogstimulering. Oversat til flere sprog. Filmen sætter fokus på, hvor vigtigt det er at stimulere sproget, og hvordan det kan gøre. Tal sproget frem. Se mere her.Symboler til kommunikation: Hjælp til opstart med symboler på mange sprog så I kan kommunikere med barn og familie. Se mere her. 
Modtagerklasser: 10 gode råd fra SDU til arbejdet med modtagerklasser eller tosprogede børn i skolen. Se mere her.

Tosprogede i skolen: Se film om hvordan man i skolen kan arbejde med at udvide tosprogedes ordforråd udfra læste tekster med udgangspunkt i Pauline Gibbons forskning. Se filmen her.


Sprog i samspil: I bogen "Sprog i samspil" kapitel 7 er der en god teoretisk gennemgang af simultan og sekventielt tosprogede børn. Se mere her. 


Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.