søndag den 25. september 2016

Nip-napper med sproglyde

Genopliv den gode gamle nip-napper. Vi har lavet en udgave med sproglyde, som man kan bruge til at styrke den lydlige opmærksomhed, og inderst inde er der en spændende og aktuel overraskelse :-).I stedet for tal, der skal angive, hvor mange gange man skal bevæge nip-napperen, skal man tælle stavelser. Dvs. "ka-ra-te-lyd" er lig med 4 skift, "mad-lyd" 2 osv. På den måde får man øvet stavelsesdeling, som også er et element i fonologisk opmærksomhed. 

Hvis du vil have ideer til aktiviteter, der understøtter fonologisk/lydlig opmærksomhed, kan du læse disse indlæg:

Lær om talelydene med børns sprogs lydkort

Fonologispil

Købmandsleg med rimord

Vi fisker efter lyde

At støtte et barns læseforudsætninger


Læs resten af indlægget ...

søndag den 11. september 2016

Fakta om tosprogethed

Inden for tosprogsområdet sker der i øjeblikket meget forskning, og i de senere år er der publiceret mange resultater. Vi præsenterer her 10 fakta omkring tosprogethed, der er forskningsmæssig belæg for:

  1. Tosprogede børn pludrer ved samme alder som etsprogede
  2. De producerer deres første ord ved samme alder som etsprogede (ca. 12 måneder)
  3. Ordforrådstilegnelsen forløber i samme tempo for et- og tosprogede, men for de tosprogede børn skal man betragte deres samlede ordforråd på begge sprog. Vurderer man kun det ene sprog, får man ikke det fulde billede.
  4. De tidlige sætninger høres ved samme alder hos et- og tosprogede.
  5. Jo tidligere et barn eksponeres for sit andetsprog des bedre færdigheder på det pågældende sprog. I Danmark er andetsproget typisk dansk.
  6. Hjernen udvikles forskelligt hos børn, der lærer et eller flere sprog fra tidlig alder.
  7. Sprog, der bruges i sociale sammenhænge, tilegnes hurtigere end sprog til læringsformål.
  8. Eksponeres barnet for andetsproget efter treårsalderen kan det tage flere år for barnet at opnå sprogfærdigheder til læringsformål.
  9. Tosprogethed har vist sig at give bedre fonologisk opmærksomhed, ligesom man har fundet gode færdigheder i forhold til opmærksomhed, ræsonnering, problemløsning mm. hos tosprogede.
  10. Børn med sproglig forsinkelse kan tilegne sig to sprog, men den sprogstøttes, der skal ydes, adskiller sig fra fra den, der gives til etsprogede familier.
(Kilde: The Hanen Centre)

Det hele handler om hjernen, og i nedenstående optagelse kan du høre og se, hvordan forskere ved University of Washington har undersøgt 11 måneder gamle et- og tosprogede børn og fundet forskelle i, hvordan deres hjerner processerer sproglyde. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at børnenes hjerner er specialiserede i det eller de sprog, der er i børnenes miljø, og at der kan konstateres forskelle i, hvilke områder af hjernen der er aktive. Når tosprogede børn hører begge sprog aktiveres områder af hjernen, der er associeret med eksekutive funktioner, så idet tosprogede børn fra fødslen skal skifte frem og tilbage mellem to sprog, øges aktiviteten i disse vigtige områder i hjernen.
Læs et andet indlæg om tosprogede: Tosprogethed - hvordan løfter vi opgaven?
Læs resten af indlægget ...