fredag den 13. november 2015

Vi fisker efter lyde

Børn i børnehavealderen har brug for at blive indført i sprogets formside for at udvikle lydlig opmærksomhed (fonologisk opmærksomhed). Betegnelsen lydlig opmærksomhed dækker over barnets evne til at opdage og håndtere lyde, der udgør ord. lydlig opmærksomhed er en meget vigtig forudsætning for den senere læsetilegnelse.


Ifølge Fart på sproget består lydlig opmærksomhed af følgende:
1. At kunne høre når to ord rimer
2. At kunne opdele ord i mindre dele og kunne sætte ord sammen af mindre dele
3. At kunne høre når to starter med samme lyd
4. At kunne finde og sige et ord, der begynder med en bestemt lyd

Lydlig opmærksomhed adskiller sig fra den øvrige sprogtilegnelse ved at kræve mere eller mindre formaliseret indføring. For børnehavebørn er der rige muligheder for at tilrettelægge legende og stimulerende aktiviteter, der styrker børnenes lydlige opmærksomhed.

Hvilken lyd starter ordet med? - En fiskeleg

For de store børn i børnehaven kan man lave denne fiskeleg, som er en variation over punkt 3 og 4.

Som forberedelse skal du have fundet tre lydkort frem f.eks. madlyd /m/, fiselyd /f/ og toglyd /t/ og have fundet et antal konkreter, der starter med de pågældende lyde. Hvis man går på jagt i legetøjskasser og køkken, tager det som regel ikke lang tid at finde egnede ting. Hold dig gerne til lidt korte ord. Lydkortene finder du her.Indledningsvis introduceres børnene til de 3 talelyde vha. lydkortene. Sammen med børnene siger man hver enkelt lyd flere gange og snakker om dem. Husk at det er lydene og ikke bogstaverne, det handler om. Hvis du er i tvivl om, hvordan lydene siges, kan du scanne QR-koderne.Derefter lægges de tre lydkort synligt på gulvet og børnene skiftes til at fiske en ting. De kan fiske ned i en kasse eller bag et klæde, hvor du hænger en ting på fiskestangen ved hjælp af en snor eller lignende. Barnet tager tingen af fiskestangen, siger hvad det og skal prøve at finde forlyden. Når forlyden er bestemt lægges tingen ved lydkortet.
Du kan hjælpe på følgende måde:

  • Sig ordet med overdreven tydelig forlyd. I dette eksempel vil /m/ og /f/ kunne forlænges, så man siger "fffffffår" eller "mmmus". /t/ kan siges med en meget kraftig t-lyd. Det vil være en hjælp for nogle børn.
  • Hvis barnet gætter på en forkert lyd, kan man sige ordet med den pågældende lyd og spørge om det lød rigtigt. Det er naturligvis ikke hensigten at udstille barnets fejl, men alle de børn, vi har prøvet den strategi med, har syntes, det var rigtig sjovt. Så hvis et barn mener, at "fe" starter med toglyd, så siger man "Jeg prøver lige at sige det med toglyd - te. Lyder det rigtigt?" Derefter kan man gå videre til madlyd. "Nu prøver jeg at sige det med madlyd - me. Lyder det rigtigt?" Det gør man, indtil man rammer den rigtige lyd.


Du kan få inspiration til et indlæg om rim her, og læse mere om Fart på sproget her.


følg link til vores lydkort

Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.