torsdag den 21. april 2016

Skab movitation med spil og leg, når I øver fonologiVi vil vise jer en lille leg, som kan bruges til vores gratis lydkort. Når vi underviser børn, sætter vi ofte undervisningen ind i en lege- eller spilleramme. Det gør vi for at motivere børnene i undervisningen, som samtidig får karakter af en hyggestund. Bag legen ligger en logopædisk interventionsplan.
                 
I sensommeren 2015 var vi på kursus ved  Annette Fox, som underviser børn med fonologiske vanskeligheder ud fra P.O.P.T.-principperne, og vi så bl.a. film af, hvordan hun arbejder i praksis. I undervisningen arbejdes der med et fonem, en fonologisk proces (receptivt eller produktivt) eller øveord, som skal fremkomme flest mulige gange. For at motivere barnet bruger hun et spil eller en leg til at animere barnet til at arbejde med de mange gentagelser. Hun bruger mange forskellige spil, der alle har det karakteristika, at de ikke kræver barnets stillingtagen til næste træk. De er med andre ord meget simple, så de ikke tager fokus fra selve undervisningsindholdet. Et eksempel er pommes frites-spillet, hvor det gælder om at få flest mulige plastik pommes frites. Hvis man er uheldig og kommer til at trækken den pommes frit, som får resten af fritterne til at springe op, har man tabt. Et barn, der f.eks skal lære at producere /s-/, skal sige "sssss" hver gang, det trækker en pommes frit. Barnet motiveres til at øve /s-/, samtidig med det hygger sig med en voksen.Billedet herunder linker til et 26 sekunders YouTube-klip, hvor du kan et eksempel på, hvordan vi sætter fonologitræning ind i leg. Formålet er, at barnet siger fokusordet flest mulige gange. Vi har valgt spillet "fire på stribe". Det er et spil, hvor der hurtigt skiftes tur, og det giver mulighed for mange gentagelser af fokusordene.

Se filmen og lad dig inspirere af ideen. Den er taget hjemme, og modellen ville hellere ud og hoppe trampolin ;-)


Her finder du hele vores materiale til lydkortene fra børns sprog og TipTapTudse. Lydkortene indeholder hver en QR-kode, som du kan skanne og få adgang en tilhørende film, der viser og forklarer, hvordan de enkelte talelyde artikuleres. Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer til kortene, er du meget velkommen til at kontakte os. Rigtig god fornøjelse.

Læs resten af indlægget ...

fredag den 8. april 2016

En ekstra indsats for barnet har flere fordele

At have en barn med sproglige vanskeligheder, kræver en overordentlig stor indsats fra forældrenes side. I nogle tilfælde skal forældrene støtte deres barn i en kortere periode af barnets liv, og det er ofte en overkommelig opgave for en travl familie. 
Men andre forældre oplever, at deres barn har brug for en indsats, som strækker sig igennem flere år, og mange af os kan slet ikke begribe hvor hårdt det må være.
Fordele ved at træne dit barns selvkontrol

De fleste forældre, som skal yde ekstra for deres barn, kan nok ikke sige sig fri for at være kede af det på deres barns vegne, og synes det er synd at skulle lave forskellige opgaver med barnet. Men der er nu godt nyt til de familier, der skal yde en ekstra indsats for deres barn. Det kræver meget selvkontrol af et barn at arbejde med aktiviteter, som ikke er selvvalgte. Barnets erfaringer med at lykkes i opgaven efter lang tids "hårdt arbejde" bliver værktøjer, som barnet kan drage nytte af senere i andre sammenhænge. Det kan være erfaringer som senere i livet giver god arbejdsmoral og vedholdenhed, når de møder udfordringer.

"Klog er noget man øver sig på"

Sofie Münster fra online magasinet "Raising Learners" skriver om selvkontrol hos børn i bogen "Klog er noget, man øver sig på". I bogen trækkes der på forskning, som viser, at børn, der besidder selvkontrol, får højere karakterer og har mindre fravær i skolen. Disse børn vil senere i livet tage længere uddannelser og bliver både sundere og gladere end børn med lidt selvkontrol. Hun skriver om, hvor vigtigt det er, at barnet kan koncentrere sig om en aktivitet i længere tid for at opbygger selvkontrol, og hvordan du som forælder kan styrke dit barns selvkontrol.

Så til jer, der kender en familie eller selv er en af de familier, som yder en kæmpe indsats for jeres børn og måske er ramt af en periode, hvor det er svært at få enderne til at nå sammen. Arbejdet er på ingen måde spildt, når I sammen med jeres barn tilegner jer ny læring. Barnet vil på længere sigt opøve selvkontrol, som vil påvirke barnets fremtid positivt.
Raising Learners, det elektroniske Magasin 

Vi anbefaler, at du besøger Sofie Münsters elektroniske magasin Raising Learners. Lad dig inspirere af alle hendes gode fif til opdragelse af børn.
Læs resten af indlægget ...

fredag den 1. april 2016

Læs højt, læs langsomt og læs længe

Som opfølgning på indlægget om, hvilke ord børn skal tilegne sig, har vi fundet to film fra Nationalt Videnscenter for Læsning. Filmene indeholder to korte interviews med henholdsvis Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion, der fortæller om kvaliteterne ved højtlæsning og med Klara Korsgaard, der fortæller om, hvad det betyder at opbygge et ordforråd.Læs højt, læs langsomt, læs længe.


Det bedste råd, du kan give dit barn, er et ordforråd.


Læs resten af indlægget ...