fredag den 8. april 2016

En ekstra indsats for barnet har flere fordele

At have en barn med sproglige vanskeligheder, kræver en overordentlig stor indsats fra forældrenes side. I nogle tilfælde skal forældrene støtte deres barn i en kortere periode af barnets liv, og det er ofte en overkommelig opgave for en travl familie. 
Men andre forældre oplever, at deres barn har brug for en indsats, som strækker sig igennem flere år, og mange af os kan slet ikke begribe hvor hårdt det må være.
Fordele ved at træne dit barns selvkontrol

De fleste forældre, som skal yde ekstra for deres barn, kan nok ikke sige sig fri for at være kede af det på deres barns vegne, og synes det er synd at skulle lave forskellige opgaver med barnet. Men der er nu godt nyt til de familier, der skal yde en ekstra indsats for deres barn. Det kræver meget selvkontrol af et barn at arbejde med aktiviteter, som ikke er selvvalgte. Barnets erfaringer med at lykkes i opgaven efter lang tids "hårdt arbejde" bliver værktøjer, som barnet kan drage nytte af senere i andre sammenhænge. Det kan være erfaringer som senere i livet giver god arbejdsmoral og vedholdenhed, når de møder udfordringer.

"Klog er noget man øver sig på"

Sofie Münster fra online magasinet "Raising Learners" skriver om selvkontrol hos børn i bogen "Klog er noget, man øver sig på". I bogen trækkes der på forskning, som viser, at børn, der besidder selvkontrol, får højere karakterer og har mindre fravær i skolen. Disse børn vil senere i livet tage længere uddannelser og bliver både sundere og gladere end børn med lidt selvkontrol. Hun skriver om, hvor vigtigt det er, at barnet kan koncentrere sig om en aktivitet i længere tid for at opbygger selvkontrol, og hvordan du som forælder kan styrke dit barns selvkontrol.

Så til jer, der kender en familie eller selv er en af de familier, som yder en kæmpe indsats for jeres børn og måske er ramt af en periode, hvor det er svært at få enderne til at nå sammen. Arbejdet er på ingen måde spildt, når I sammen med jeres barn tilegner jer ny læring. Barnet vil på længere sigt opøve selvkontrol, som vil påvirke barnets fremtid positivt.
Raising Learners, det elektroniske Magasin 

Vi anbefaler, at du besøger Sofie Münsters elektroniske magasin Raising Learners. Lad dig inspirere af alle hendes gode fif til opdragelse af børn.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.