søndag den 8. januar 2017

Stavelser og lydlig opmærksomhed

At børn tilegner sig viden om, at ord kan opdeles i mindre dele, er et led i den lydlige (fonologiske) udvikling, og denne er en vigtig forudsætning for læsetilegnelsen. De mindre dele kender vi som stavelser.

Når børn skal lære noget så abstrakt som stavelser, er det afgørende at aktiviteterne er sjove og meningsgivende for børnene. Det er ligeledes en god idé at involvere bevægelse og kropslig aktivitet i læringssituationerne, da det både motiverer børnene, og fordi der er stærke indikationer for at bevægelse styrker læring.

Vi har to ideer til pædagogiske aktiviteter, der introducerer børnene til stavelsesdeling.Stavelser med elastikker

Man skal på forhånd have anskaffet et antal postelastikker.

Børnene skal holde elastikken med to hænder op foran sig. Vælg et ord, f.eks. børnenes navne. For hver stavelse i ordet trækkes elastikken ud, hænderne føres sammen igen efter hvert træk. Tag en runde, hvor alle børnenes navne siges på den måde.

Man kan hjælpe ved at at sidde bag barnet og føre barnets hænder, indtil det har fået fornemmelse for rytmen og stavelserne.Ærteposer i spand

Man skal have 3 spande med tallene 1-3 på, ærteposer og et antal ting i en kurv.

Børnene skiftes til at trække en genstand fra kurven. Klap ordet i stavelser eller brug en postelastik. Tæl hvor mange stavelser, ordet består af. Lad barnet kaste ærteposen i spanden, der har det tal, der svarer til antallet af stavelser.


Klik her, hvis du vil have flere ideer eller mere viden om lydlig opmærksomhed.
Læs resten af indlægget ...