søndag den 28. august 2016

Tosprogethed - hvordan løfter vi opgaven? Links til film og materialer


Lige nu står mange daginstitutioner med en stor opgave, der består i at modtage børn med andet modersmål end dansk. Mange er godt i gang med tilegnelse og opdatering af viden om gode sprogmiljøer for toprogede børn.
Det kan være en jungle at finde frem til gode materialer, man kan lade sig inspirere af. Derfor har vi samlet mange af de links, vi anbefaler at orientere sig i - se nederst i indlægget.


Hvornår og hvordan børn er tosprogede


Tosprogede børn er lige så forskellige som alle andre børn, og det kan været svært at tilrettelægge den rigtige indsats, for at barnet udvikler sig sprogligt. Det er derfor vigtigt, at pædagogerne er klædt godt på til opgaven, da viden kan give en langt mere kvalificere tilgang til de tosprogede børn og deres familier.

I litteraturen peger man på en todeling af de tosprogede børn. Todelingen skal kunne hjælpe os med at identificere, forebygge og iværksætte tiltag for nogle af de udfordringer, de tosprogede børn kan komme i, hvis de ikke bliver støttet i andetsprogs tilegnelsen.
Kategoriseringen kan ikke bruges som en facitliste, da der er mange forhold i børnenes baggrunde og opvækst, som kan påvirke sprogtilegnelse. Et eksempel som kan forvirre i kategoriseringen kan være  børn, som har været i deres hjemland i længere tid uden at bruge deres andetsprog (dansk). Derfor er det altid vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte families historie og det enkelte barn.Links til hvordan I kan løfte fagligheden i dagtilbuddet  

Med den rigtige start for barnet og en målrettet sprogstimulering kan vi gøre en stor forskel for de tosprogede børn.
Få gode tips gennem disse links til hvordan I ruster jeres daginstitutioner til at varetage de tosprogede børns trivsel og sproglige udvikling. Skriv en kommentar, hvis I har i link vi skal tilføje: 


Sproget er en gave: Gratis inspirerende materiale lige til print. Se mere her.

Billed-og lydbøger: Flere kendte billedbøger indtalt på forskellige sprog fra SPELLprojekter. Se mere her.

Film om hvordan man arbejder i daginstitutioner med tosprogede børn, deres familier og biliteracy. Se filmen her. 

Sprogpakken: Sprogpakkens sprogstrategier oversat til flere sprog - til at ruste forældrene til arbejdet med børnenes sprog. Se mere her. 

Styrk sproget: guide fra undervisningministeriet om hvordan man kan løfte fagligheden for tosprogede børn. Se mere her.

Sprogscreening "Vis, hvad du kan": Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere. Se mere her.

Kommunikation med tosprogede forældre: film fra Aarhus Kommune om den gode sprogstimulering. Oversat til flere sprog. Filmen sætter fokus på, hvor vigtigt det er at stimulere sproget, og hvordan det kan gøre. Tal sproget frem. Se mere her.Symboler til kommunikation: Hjælp til opstart med symboler på mange sprog så I kan kommunikere med barn og familie. Se mere her. 
Modtagerklasser: 10 gode råd fra SDU til arbejdet med modtagerklasser eller tosprogede børn i skolen. Se mere her.

Tosprogede i skolen: Se film om hvordan man i skolen kan arbejde med at udvide tosprogedes ordforråd udfra læste tekster med udgangspunkt i Pauline Gibbons forskning. Se filmen her.


Sprog i samspil: I bogen "Sprog i samspil" kapitel 7 er der en god teoretisk gennemgang af simultan og sekventielt tosprogede børn. Se mere her. 


Læs resten af indlægget ...

torsdag den 25. august 2016

Tag på konference om tidlig literacy

Vi er så heldige, at vi er blevet bedt om at stå for en workshop på konferencen "Fra kragetæer til læsehest", som forlaget Dafolo står bag. Oplægget til konferencen er følgende:

"Små børn interesserer sig for skriftsproget - at læse og skrive fra de er ganske små. Det er spændende at bladre i bøger, det er sjovt at kunne skrive sit navn - eller bare at kende "sit" bogstav. Hvor der de senere år har været et meget stort fokus på det pædagogiske personales rolle i udviklingen af børns talesprog, har der imidlertid kun i meget lille grad været fokus på skriftsproget. Det er netop skriftsproget - de tidlige forsøg med læsning og skrivning og evnen til at bruge skriftsproget i sociale sammenhænge - denne konference handler om. Det kaldes også tidlig literacy."Konferencens hovedtalere er Klara Korsgaard, tidligere centerleder ved Nationalt Videnscenter for Læsning og Justin Markussen-Brown, ph.d. og konsulent inden for børns udvikling og læring.

Som konferencedeltager vil du bla. få indsigt i og praktiske eksempler på, hvordan du kan:
  • understøtte kvaliteten af sprogmiljøet i dagpleje, vuggestue og børnehave
  • gøre læsning og skrivning til en naturlig del af det daglige arbejde
  • forbedre jeres fysiske sprogmiljø
  • bruge digitale medier i forbindelse med skriftsprogsudviklingen
  • bruge rim og remser som et afsæt for læsning og skrivningKonferencen er planlagt til skulle gennemføres d. 13. oktober i Middelfart og d. 3. november i Lyngby.

Hvis du synes, det lyder spændende, kan du finde programmet og tilmelding på Dafolos hjemmeside.

Læs et af vores tidligere indlæg om literacy: At støtte et barns læseforudsætninger.

Vi glæder os til at se dig!


Læs resten af indlægget ...