fredag den 5. maj 2017

Sprogets sneboldeffekt

Hvad har sprogtilegnelse og snebolde med hinanden at gøre? Ikke rigtig noget i bogstavelig forstand, men sneboldeffekt er en metafor, der bruges for at illustrere, hvor vigtig og stor betydning den første ordforrådstilegnelse har.

Sneboldeffekt

Det er veldokumenteret, at børn, der tidligt får opbygget et relativt stort ordforråd, har større vækst i ordforrådets størrelse senere hen, og dermed har et godt udgangspunkt for læring og udvikling. Med andre ord begynder snebolden at rulle tidligt, og den vokser sig bare større og større. Modsat er de børn, der er sene til at tilegne sig de første ord, og især hvor ordforrådet er lille, i risiko for at have et lille ordforråd i årene fremover med de vanskeligheder, det afføder. Hvis vi skal blive i sneboldsmetaforen, skal man forestille sig en lille snebold, der er længe om at rulle sig stor.

Årsagen til sneboldeffekten er, at børn (og voksne) lærer ord i netværk. Hvis et barn allerede kender ordet sko og gummistøvle, er det nemmere at lære ordet sandal, fordi barnet kan hænge det nye ord op på netværket med andet fodtøj, og det vil hjælpe barnet til at forstå og huske det nye ord. Børn med et begrænset ordforråd har derimod ikke samme mulighed for at lagre nye ord i allerede eksisterende netværk af ord.

Dialog og turtagning

Børn lærer især nye ord ved at indgå i indholdsrige dialoger med lydhøre voksne, der formår at holde dialogen i gang med mindst fem turtagninger mellem barn og voksen. Sådanne samtaler giver barnet mulighed for at:
  • høre nye ord i meningsfulde sammenhænge.
  • bruge nye ord i samtale og tilhørende aktivitet.
  • forbinde ordene med allerede kendte ord og begreber.
                                                                                    (Wasik og Campbell)


For at holde dialogen i gang skal den voksne være god til at benytte understøttende sprogstrategier, der giver barnet tilpas støtte. Det kan handle om at give barnet valgmuligheder, der understøtter, at det overhovedet kan komme med en ytring ("Er det en jakke eller en trøje?") eller at give det mulighed for at bruge sproget til reflektere med ("Hvorfor tror du ....") - eller noget tredje. Det afgørende er, at dialogen holdes i gang, og at barnet mødes med tilpas støtte og tilpas udfordring.

Vil du vide mere?

Læs om ordforrådstilegnelse i disse indlæg:

Hvilke ord skal børn egentlig lære?

Hvorfor skal børn kunne kategorisere? Idé til hvordan vi leger med kategorier

Husk også udsagnsordene
Læs resten af indlægget ...