tirsdag den 7. marts 2017

Støt børns læse- og skriveudvikling så tidligt som muligt


Hvornår begynder børn at læse og skrive?

Forudsætningen for læsning og skrivning hos de små børn kaldes tidlig literacy.
Synet på børns tilegnelse af literacy har ændret sig i takt med, der er kommet mere viden på området. Tidligere var læsning og skrivning noget skolen tog sig af. Men der har i de senere år været et stigende fokus på, hvordan literacy kan indgå i dagtilbuddet og i hjemmet.


I dag ved vi, at børnene ikke mister interessen for literacy, men de bliver derimod nysgerrige for at lære endnu mere. Derfor anbefaler forskere dagtilbud og forældre at lade literacy indgå i det pædagogiske arbejde og i dagligdagen i hjemmene.
Indføringen af literacy skal for børn mellem 0-6 år selvfølgelig altid foregå i meningsfulde sammenhænge og som en naturlig del af hverdagen, f.eks. når man køber ind. Her kan man eksempelvis inddrage barnet i at lave indkøbssedlen, så den bliver udformet så barnet kan "læse" den, måske med tegninger, enkelte bogstaver eller logoer, som barnet genkender.
I dag peger forskningen på, at det ikke er aldersbestemt, hvornår barnet starter sin læse- og skriveudvikling. Udviklingen af literacy er individuelt for det enkelte barn, og tilegnelsen af forudsætningerne starter langt før skolealderen. 

Sådan støtter du literacy i hverdagen på barnets niveau 

Et eksempel på hvordan der kan arbejdes med literacy i hverdagen kunne være dette eksempel med en lille på dreng på 2 år, der er ude at cykle med sin far. De cykler forbi et vejarbejde, som der er skiltet for, og der i fuld gang i arbejdet. Faren fremhæver i forbifarten, at de kan "læse" på skiltet, at der er vejarbejde. Faren relaterer skiltet med vejarbejde til barnets yndlingsfigur Byggemand Bob ved at sige: "Hov. Byggemands Bobs venner er ved at lave ny asfalt til os". Barnet deltager interesseret i dialogen og kommer med relevante input. Faren og drengen får talt en masse om vejskilte, og de finder flere skilte, de kan læse.
Drengen lærer en masse sammen med sin far i en hyggestund, som opstod ud af ingenting.
Situationen lykkes for faren, fordi han kender sin søn og ved, hvad han interesserer sig for. Men faren havde også selv en oprigtig interesse i at tale med sin søn om det, de cyklede forbi. Faren skabte en situation, hvor de kunne have et dejligt samvær, samtidig med barnet udviklede kompetencer indenfor literacy.

 

Konkrete eksempler på literacy, der kan indgå i hverdagen

  • Byg videre på barnets interesse for logoer. F.eks. ved mange børn hvad en stort gult "M" (McDonalds) betyder og står for. 
  • Brug bogstaver i hverdagen. Hæng f.eks. alfabetet op i børnehøjde og referer til bogstaverne. (F.eks. bogstaverne fra GIVEAWAY) 
  • Skriv sammen med børnene. Skriv på deres tegninger, hvad de har tegnet, eller hvem tegningen er til. Se foto med ”lang regnorm”.
  • Lav bogstaver i modellervoks (dette er med i GIVEAWAY) 
  • Bag bogstavsmåkager, så kan barnet spise bogstaverne fra sit navn osv.
Vil I læse mere om literacy anbefales tidligere indlæg eller to følgende bøger af Carina Fast "At læse og skrive i børnehaven" og "Læs med dit barn".

Tidligere indlæg:
Tag på konference i tidlig literacy

Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.