fredag den 28. august 2015

Print lydkortplakat

Vi har været i gang med at lave en plakat til jer, som ligger klar til gratis print. Plakaten har stadig QR-koderne på, så det er nemt at få adgang til filmene, der viser og forklarer lydene. Den er lavet af de lydkort, vi tidligere har præsenteret her på bloggen i samarbejde med firmaet TipTapTudse, og repræsenterer de 19 konsonantlyde, der findes i dansk talesprog. Materialet er lavet med henblik på at kunne bruges til skærpelse af børns fonologiske opmærksomhed og til afhjælpning af eventuelle udtalevanskeligheder. Læs mere på fanen "Lydkort", som du finder øverst på siden.
Plakaten kan printes til ophængning på børneværelset, i dagtilbuddet eller andre steder. Det kan være en sjov måde at blive mindet om særlige talelyde, der kan volde et barn vanskeligheder, eller blot få skærpet opmærksomheden på alle konsonantlyde. Billedet herunder er et link til plakaten.Link til plakaten


Lydkortene er blevet til i samarbejde med Mogens Buus fra TipTapTudse Motorik- og læringsspil.

I øvrigt har vi d. 22.08.15 lavet nogle få justeringer på "Lydkort med hjælpetekst" for at gøre dem endnu bedre. Derfor opfordres du til at hente den rettede version. Det kan du gøre på fanen "Lydkort". Samme sted får du overblikket det samlede materiale.

Husk at kortene findes i to versioner - en med hjælpetekst og en uden.
Læs resten af indlægget ...

mandag den 24. august 2015

Nu er der også lydkort uden hjælpetekst

Tusind tak for den fantastiske modtagelse de lydkort, vi udgav her på bloggen i forrige uge, har fået. Og tak for de mange gode tilbagemeldinger både fra kollegaer, forældre og pædagoger. Vi har fået kommentarer til justeringer og idéer til kommende projekter, og vi har lavet nogle få tilpasninger for at gøre lydkortene endnu bedre.https://drive.google.com/file/d/0Bz0L_I5UTeZoNWpQUnZnUVBKLWs/view?usp=sharing
Link til lydkort uden hjælpetekst


Oprindeligt var lydkortene mest rettet mod forældre og pædagoger, som gerne vil arbejde med barnets udtale og fonologiske opmærksomhed, men vi er blevet opmærksomme på, at der også er logopæder, der gerne vil  bruge kortene. Derfor har vi nu sammen med TipTapTudse udviklet lidt på materialet og har lavet en ny udgave uden den lille hjælpetekst, der findes nederst på hvert kort.

For at få adgang til lydkortene kan du på fanen øverst på siden trykke på "Lydkort". Hvis du læser på mobil, er der i stedet en rullemenu. Derinde finder du links til lydkortene både med og uden hjælpetekst.
Der er desuden sket små rettelser til lydkortene med hjælpetekst. Det gælder for QR-koderne i rævelyd, larvelyd og fryselyd. Derfor vil det være en god idé at hente dem ned igen og slette de gamle. På den måde er du sikret direkte adgang til de opdaterede film.

Rigtig god arbejdslyst til alle jer derude, som følger vores lydkortprojekt.
Læs resten af indlægget ...

fredag den 21. august 2015

Digitale børnefællesskaber

Hvis du går med forestillingen om, at det der med børn og tablets er et spørgsmål om at finde velegnede apps, så er der virkelig god grund til at læse bogen "Digitale børnefællesskaber. Leg og læring i vuggestue og børnehave". Det er en bog, der vil rykke ved den forestilling.Bogen indeholder konkrete og praktiske forslag til digitale aktiviteter, hvor børn i fællesskaber kan bruge digitale medier til at dele viden og oplevelser, udforske verden og skabe narrativer. Der er 15 forskellige aktiviteter til hhv. vuggestue- og børnehavebørn, og hver af dem er præcist og tydeligt beskrevet. Aktiviteterne er lette at gå til, når man har det rette udstyr. Det drejer sig overvejende om en iPad, men det kan også være supplerende udstyr, f.eks. et digitalt mikroskop eller en projektor. Som interesserede i sprogtilegnelse og sprogstimulering er vi vilde med de talende klemmer og brikker, som vi ser mange anvendelsesmuligheder i, og som oven er ret billige at anskaffe.
Til pædagogisk personale, der trænger til fornyelse i samlingssituationer, er der masser af inspiration at hente, og til det tematiske sprogarbejde, viser bogen, at der er rige muligheder for at bruge digitale medier til både undersøgelse, dokumentation og formidling af børnenes læring og oplevelser.

Bogen indledes med et afsnit, der kort præsenterer summen af forfatternes erfaringer med at skabe digitale børnefællesskaber samt deres refleksionsramme. Der ligger saglige og relevante overvejelser bag dette afsnit, men det er helt klart praksisaspektet, der er bogens styrke. Vi anser den som et vigtigt bidrag til skabelsen af kulturer, hvor børn bruger digitale medier som aktive producenter, og hvor medierne kvalificerer og fornyer børnenes læringsfællesskaber.

"Digitale børnefællesskaber. Leg og læring i vuggestue og børnehave" er skrevet af Marlene Vorborg Jensen, Mette Eiersted og Rasmus Max Byriel Andersen og er udkommet på forlaget Dafolo.
Læs resten af indlægget ...

fredag den 14. august 2015

Nye lydkort med film

Selv om bloggen har holdt sommerferie, har vi skam ikke holdt helt fri på børns sprog.  I samarbejde med kunstner og illustrator Mogens Buus fra TipTapTudse har vi brugt sommeren på at udarbejde en række indbydende lydkort og små film, som kan bruges til at arbejde med fonologisk opmærksomhed og til afhjælpning af fonologiske vanskeligheder. Mogens har stået for illustrationerne, og vi har udarbejdet konceptet og filmene. Som noget nyt giver børns lydkortene mulighed for at scanne QR-koder og se film, der viser og forklarer, hvordan den enkelte talelyd realiseres.
Vi har som logopæder savnet et fonologimateriale, der også kan bruges af personer uden kendskab til fonologi og fonetik, når de skal støtte et barns fonologiske udvikling. Ofte har vi oplevet, at voksnes forståelse for ord og talelyde helt naturligt er så påvirket af skriftsproget, at ord bliver tænkt som bestående af bogstaver. Det kan være svært for voksne at høre den lydlige side af ordet og lytte sig frem til de talelyde, et ord består af. Ydermere har vi også tit stået i den situation, at vi kunne ønske os et materiale, der nemt og hurtigt ville kunne bruges af ikke-logopæder til at vise, hvordan de enkelte talelyde artikuleres og lyder. Det er vores intention, at de nye lydkort kan opfylde dette behov.

 
Billedlink til lydkort

Derfor præsenterer vi her et gennemarbejdet og gratis materiale, der består af 19 lydkort med danske konsonanter og dertilhørende film. Filmene viser og forklarer hver af de 19 talelydes/fonemers udtale. Hver lyd har et navn og en tilhørende illustration, som gør det lettere og mere konkret for børn at huske de enkelte lyde. Desuden er der på lydkortet givet en lille forklaring på eller hjælp til, hvordan lyden skal realiseres. Ved flere af lydene har vi valgt at sætte en hjælpevokal ind efter konsonanten, og det har vi gjort, for det kan opleves lettere for andre end logopæder at arbejde med talelydene. Vi er klar over, at denne manøvre kan have nogle ulemper men har alligevel fundet, at det er den bedste løsning.


Når QR-koden på lydkortet scannes får du adgang til den tilhørende film, der har en varighed af ca. 30 sek. På filmen hører man dels lyden samt får en kort forklaring på, hvor og hvordan lyden dannes. Herunder kan du se et eksempel på en af vores film.


Vores hensigt har været at producere et moderne og indbydende materiale, der er let tilgængeligt for alle interesserede, og som indbyder til kreativitet og aktivitet. Det er vores håb, materialet kan anvendes af forældre, pædagogisk personale, lærere og logopæder, når de har med børn at gøre, der har fonologiske vanskeligheder eller nedsat lydlig opmærksomhed.

Hele materialet - lydkortene, beskrivelser mm. - er samlet i fanen øverst på skærmen under "Lydkort". Hvis du er i tvivl om, hvordan du henter eller bruger en QR-scanner, kan du få hjælp ved at se to videoinstruktioner, der viser hvordan, man gør: link til at hente QR-scanner og link til at bruge QR-scanner.Fotos fra film. Her illustreres udtale, og hvor lyden dannes i munden.  

QR-koderne har forskellige farver, der indikerer lydenes klassifikation. Klassifikationen er især brugbar for logopæder, der kan være interesseret i at tydeliggøre fonemgruppers særlige karakteristika for børn med fonologiske vanskeligheder. Konsonanter kan klassificeres forskelligt, og hvis du ønsker at læse om de valg, vi har truffet i vores materiale, kan du se mere i dokumentet om "Beskrivelse af konsonantfonemer". Talelydene/fonemerne er angivet i grov IPA.https://www.youtube.com/watch?v=XfCnmbVqUOg
Scan QR-koden med mobil eller tablet og lyden forklares via YouTube-klip


I løbet af de kommende måneder vil der løbende komme indlæg på bloggen med inspiration til, hvordan lydkortene kan anvendes.

Bemærk, at lydkort  fra børns sprog og TipTapTudse frit kan benyttes, og de kan deles, omtales på nettet og mangfoldiggøres mm., så længe der refereres til www.bornssprog.dk.Filmen, der viser fiselyd
Læs resten af indlægget ...