fredag den 27. februar 2015

Foredrag om læring og relationer

børns sprog har været så heldige at have haft mulighed for at deltage i et aftenarrangement i en børnehave.  Oplægsholderen var den levende og inspirerende børneergoterapeut Connie Nissen.

Connie Nissens fokus lå naturligvis på den sansemotoriske udvikling, men hun havde mange pointer, der også har relevans i sprogtilegnelsessammenhæng. Blandt andet talte hun om vigtigheden af børns relationer og tilknytning til de nære voksne. Inspirationen til dette fokus er især kommet i forbindelse med, at Connie Nissen har arbejdet sammen med neuropsykologen Susan Hart.

nyeste bogudgivelse af Susan Hart 


Gode relationer til voksne, der tager ansvar, er afgørende for børns udvikling og læring. Oplever børn, at de er omgivet af voksne, der ikke tager styringen, føler børnene sig nødsaget til selv at tage den, og det medfører, at de ikke har ro til at tilegne sig ny læring.

At voksne har en anerkendende men alligevel tydelig rolle over for børn var et tema, Connie Nissen vendte tilbage til flere gange i løbet af foredraget. Hun sagde, at børn skal have et lille puf for at bevæge sig ud i udfordringer med f.eks. at blive selvhjulpne. Voksne kan sagtens stille krav og have forventninger til et barn med et stort smil på læben og i en god stemning, og dette er gældende for børns generelle udvikling - og dermed også for sprogtilegnelsen. Hun brugte et billede på de voksnes rolle som værende karavaneførere.Connie Nissen havde nogle gode vendinger, voksne kan bruge over for børn, hvor barnet bliver hørt og forstået men samtidig møder en tydelig voksen. Man kan sige "Tak, fordi du sagde det. Nu ved vi, at din næse ikke kan lide makrel" i stedet for "Sådan noget pjat", eller hvad der nu kan komme ud af en voksens munden i sådan en situation. Hun anbefalede desuden, at man siger "Det har jeg glemt at sige" i stedet for "Det må du ikke". At børn bliver hørt og forstået gør dem glade og gavner deres udvikling. Når de oplever anerkendelse, kan vi få dem med over på vores banehalvdel og arbejde hen i mod et mere langsigtet mål.

At reflektere over de vaner, man har fået skabt sig, var en anden opfordring Connie Nissen kom med. F.eks. hvis vi fornemmer, barnet ønsker noget bestemt (mælken), hælder vi så automatisk op eller giver vi tid til, at barnet får mulighed for at spørge efter den? Sætter vi ord på barnets udspil (barnet peger på mælken og den voksne siger "Ja, du vil gerne have mælken")?

Læs mere om Connie Nissen på hendes hjemmeside.
Tak til Nørager Børnehave for at give os mulighed for at deltage i arrangementet.
Læs resten af indlægget ...

onsdag den 18. februar 2015

Fonologispil - et pædagogisk redskab


Konsonantbanko


På vores besøg hos TipTapTudse, som vi tidligere har omtalt på bloggen, blev vi introduceret nogle af deres inspirerende materialer. Vi synes, de er så lækre og gennemførte, at de fortjener et indlæg her på børns sprog.

Vi blev særligt optaget af TipTapTudses konsonantbanko. Spillet er opbygget som et banko, og på en plade er der repræsenteret tre fonemer med hver tre ord. På pladerne er lydene grupperet efter artikulationssted (/b, p, m/ på samme plade) eller artikulationsmåde (/v, f, s/ på samme plade). Et sæt består af fem forskellige plader.
Materialet er kraftig plast med rigtig gode illustrationer, og spillet kan holde til at blive brugt på gulvet og udendørs, så der er basis for at komme væk fra den siddende stilling ved bordet og udfolde kreativiteten i arbejdet med sproglyde.

Vi har været så heldige at få lov at prøve spillet af i praksis til stor glæde for de børn, vi har præsenteret det for. Spillet er relativt stort, hvilket åbner op for muligheder, f.eks. at vi kunne tage spillet med udenfor. Vi kunne se brikkerne på afstand og kunne derfor  igangsætte nogle lege, hvor der var plads til bevægelse, leg og sjov.

Der er en vejledning med til spillene, som inspirerer til at kombinere motorik og fonologi.
Vi ser oplagte muligheder i at anvende spillet med grupper af børn, som har udfordringer med fonologien og i børnegrupper, hvor man arbejder med fonologisk opmærksomhed.
Spillet kan således bruges af pædagoger i arbejdet med sprog og lydlig opmærksomhed men også af logopæder som supplement til fonologiundervisningen.


Sammensatte ord-banko: sengelampe, brødkniv, kongeslot

Udover konsonantbango har TipTapTudse en række andre bankospil efter samme idé. Man kan bl.a. finde spil et genialt spil med sammensatte ord, som I kan se Ane, Pelle og Lærke bruge på optagelsen herunder.
 


En blog, vi kan give den varmeste anbefaling, er sprogkiosken, som forfattes af Ulla Lahti På sprogkiosken kan I finde nogle inspirerende, gennemarbejdede og lettilgængelige børnelogopædiske arbejdsmaterialer, bl.a. fonembingo med forskellige lyde. Vil I se mere, kan I følge linket på sprogkioskens logo.https://sprogkiosken.wordpress.com/2015/01/31/ugens-pin-fonembingo-k/
Læs resten af indlægget ...

fredag den 6. februar 2015

Se et spændende foredrag på nettet

Organisationen TED producerer under mottoet "Ideas worth spreading" talrige foredrag, som er frit tilgængelige for alle på nettet. Foredragene gives af forskere eller personligheder inden for alverdens grene af videnskab og kultur, og de er formidlet, så man kan følge med og ofte illustreret med forsøg eller anekdoter.

http://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babiesPå børns sprog vil vi gerne anbefale et spændende foredrag af Patricia Kuhl, som omhandler babyers enestående evner til at opfatte og med tiden forstå sprog. Det er spændende og en dejlig, nem måde at få noget langhåret forskning serveret på


Patricia Kuhl er en anerkendt amerikansk forsker, der er optaget af, hvordan helt små børn tilegner sig sprog, og hvordan hjernen påvirkes af sproglige input og af samspil med omgivelserne. Under foredraget ser man bl.a. filmklip med nogle af de eksperimenter Patricia Kuhl og hendes medarbejdere laver med børn.

Du kan se det 10 min. lange foredrag ved at klikke på dette link: link til TED talk. Foredraget har danske undertekster.

Hvis du bliver så begejstret, at du må have mere, har TED lavet en liste over 11 must-see TED Talks. Du kan se listen her: 11 must-see.


Læs resten af indlægget ...

Et fortællende tæppe


børns sprog har besøgt firmaet TipTapTudse, som har udviklet en række materialer, der kan bruges til at styrke børns sproglige og motoriske udvikling. TipTapTudses flagskib er "Det Fortællende Tæppe", som er et stort tæppe med tidløse illustrationer, der appellerer til fantasien og fortællelysten. Ideen med tæppet er, at man med en iPad og app'en Aurasma, kan scanne figurer på tæppet og få fortalt tilhørende historier. Teknikken er super smart og avanceret, men i praksis er det meget simpelt og velfungerende.


TipTapTudse holder til på en eventyrlig gård på Djursland, hvor vi hurtigt fik fornemmelsen af kreativitet og muligheder. Tæppet, vi kom for at se, er indbydende og smukt afstemt i farver og har mange detaljer, såsom krigere, hekse, trolde, bjerge og meget mere. Vi oplevede nærmest, at tæppet gik i ét med omgivelserne i resten af huset, hvor der hang malerier af samme kunster, som har illustreret tæppet.

Med på besøget havde vi Ane og Pelle, som havde meget sjov med at scanne og lytte til de tilhørende "måske-historier". Det gik let for dem at scanne tæppet, og de lyttede til historierne, som har en passende længde. TipTapTudse fortalte os, at tæppet er dynamisk, og løbende uploader de nye historier til Aurasma, f.eks. havde de op jul til lavet julehistorier, som var aktive i december.Særlig optagede blev Ane og Pelle af det hjørne, hvor man kan scanne børn i gang med at udføre forskellige motoriske øvelser. De øvelser lagde nemlig op til samarbejde, og det er en af de store styrker ved tæppet - at børn er sammen med deres kammerater om at udføre sprogunderstøttende og sjove aktiviteter. På den måde kan tæppet støtte inkluderende sprogmiljøer, hvor alle børn har mulighed for at bidrage.
Udsnit af tæppet

Vi kan se mange muligheder i tæppet, som lægger op til en legende tilgang til læring. Tæppets motoriske aktiviteter og historier giver mulighed for at støtte børnene i socialt samvær, og illustrationerne taler til både piger og drenge.


En anden af tæppets store styrker er, at børn bliver fortællere. Med voksne, der kan støtte børns fortælling og med app'en Book Creator, kan børn tage fotos af tæppets figurer og selv skabe en digital historie på iPad. Ligeledes kan app'en Puppet Pals bruges til at lave dukketeater på iPad'en.

Se mere her: TipTapTudses egen film om tæppet
Læs resten af indlægget ...