mandag den 7. november 2016

Børn med meget lidt sprog

For et par måneder siden lavede vi et facebookopslag, som gav mulighed for, at man kunne ønske et indlæg. Et af de ønsker, vi modtog på mail, handlede om råd til, hvad man kan gøre som forælder, når et barn kun bruger ganske få ord og ikke anvender sætninger.


Først vil vi indlede med lidt viden om børns sproglige milepæle, altså ved hvilken alder man kan forvente, at børn tilegner forskellige sproglige kompetencer.

Klik på billedet for at læse teksten.

Mailen, vi modtog, handler om et 5-årigt barn, der ikke bruger mange ord, og som kun anvender enkeltordsytringer. Når man ser på milepælene, er det tydeligt, at barnet er meget forsinket i sin sprogtilegnelse - selv når man tager højde for den variation, der naturligvis gør sig gældende blandt børn. Vi vil her på bloggen komme med nogle bud på, hvad man kan gøre for at understøtte sprogtilegnelsen, men vi må understrege, at man i en situation som ovenstående må opsøge den instans i kommunen, der kan undersøge barnets sprog nærmere og tilrettelægge en målrettet indsats. Det vil typisk være Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, man skal henvende sig til. 

Understøttende sprogstrategier

Et af de tiltag, man kan igangsætte, er at ændre på, hvordan man selv som voksen kommunikerer og taler med barnet. De understøttende sprogstrategier er måder, hvorpå man kan tilpasse sit sprog, så det understøtter et barns sprogtilegnelse og læring. Det kan både være strategier, der gør det nemmere for barnet at deltage i dialogen, som tydeliggør et ords betydning eller lignende, og det kan være strategier, der udfordrer barnets sproglige formåen og dets tænkning.

Der er lavet undersøgelser, der har undersøgt, hvor stor effekt på børns produktive sprog, de forskellige strategier har (Trivette et al., 2010), og nedenstående tabel er en oversigt, hvor strategierne er rangordnet efter effekten.

Klik på billedet for at læse teksten.


Hele pointen er naturligvis, at man skal bruge mange forskellige strategier og ikke lægge sig fast på nogle bestemte.

Bliv klogere på understøttende sprogstrategier

På hjemmesiden www.sprogpakken.dk findes der en række film og visuelle tekster, der giver eksempler på forskellige strategier. Filmene ligger desuden på YouTube (brug søgeordet "sprogpakken"). Se nogle af dem herunder:

Dialogisk læsning og en boganbefaling

Dialogisk læsning er en anden veldokumenteret og effektiv måde at øge børns ordforråd på, og metoden integrerer mange af de understøttende sprogstrategier. Den kan benyttes hjemme med et eller flere børn samt i dagtilbud og hos dagplejere. Lær mere om dialogisk læsning via dette link.

Følgende bog er henvendt til forældre og giver gode og konkrete forslag til, hvordan man kan benytter de understøttende sprogstrategier i hverdagslivet. Klik på billedet for link.


Læs resten af indlægget ...