torsdag den 9. april 2015

Ordet rundt med Bjarne og Frida - ordforråd og ordtilegnelse for de 5-8 årige


børns sprog er stødt på et materiale, som vi kan anbefale til pædagoger, lærere og forældre, der ønsker inspration til at øge børns ordforråd, og som kan lide at arbejde med strukturerede forløb.
Forfatterne er Lisbeth Glerup, konsulent i Undervisningsministeriet og journalist Anders Bruhn, og de inddrager brugen af tablets, smartboard og fysiske aktiviteter i sprogarbejdet. 

Bogen er baseret på spændende evidensbaseret viden fra USA, hvor man har forsket i effektive metoder til at udvide børns ordforråd. I bogen forekommer en række fokusord, som er udvalgt efter deres hyppighed i daglig tale. Således er mellemfrekevente ord centrale i udvidelsen ordforrådet, da forskningen viser, at det især er de disse ord, der er medvirkende til at øge barnets sproglige forståelse. 

Mellemfrekvente ord er kendetegnet ved, at de indgår naturligt i sproget og bl.a. er med til at uddybe og nuancere sammenhænge. Det kan være ord som f.eks. skrækslagen og begejstring. Desuden opererer forfatterne med lavfrekvente ord, som benyttes inden for specifikke faggrupper, f.eks. dialyse og grafem. Den sidste ordkategori er højfrekvente ord. Den omfatter almindelige ord fra hverdagen, som ofte bruges i daglig tale, f.eks. bord og glad.I vores daglige praksis har vi til tider manglet et materiale, som kan anbefales til pædagoger eller lærere, der arbejder med 5-8 årige børn. Bogen kan bruges i børnehavens storbørnsgruppe eller af lærere i indskolingen, som ønsker fokus på sprogtilegnelse, eksempelvis til elever, der har brug for en fokuseret sproglig indsats.

Materialet er meget nemt at arbejde med, og alt er samlet i én bog og på en tilhørende hjemmeside. Forløbene er udarbejdet til en 30 ugers periode og udgør et færdiglavet og velbearbejdet materiale, som er lige til at gå til, uden det kræver meget forberedelse for læreren eller pædagogen.

Bogen anvender metoder fra dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde og er et godt startsted for forældre eller professionelle, som gerne vil prøve kræfter med at arbejde fokuseret med sprogstimulering af børn.

Dette er bestemt en bog, som skal afprøves i praksis.

Den tilhørende hjemmeside er nem at anvende, og der er bl.a. YouTube-klip, som passer til de enkelte  kapitler. På hjemmesiden er der også illustrationer til kapitlerne, så man kan sætte billederne på smartboardet.Link til bogens hjemmeside Bogen er illustreret af Tom Kristensen

Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.