mandag den 22. december 2014

Synlig læring
På en af vores arbejdspladser er vi godt i gang med, at indføre synlig læring i skolerne. Ideen med synlig læring tager bl.a. afsæt i John Hatties forskning.
Hattie er en newzealandsk forsker, som har lavet en forskningsoversigt over, hvordan eleven tilegner sig mest mulig læring i skolen.

Synlig læring består af 3 elementer:
  • Der er høje forventninger til eleven.
  • Der er opstillet synlige konkrete mål for, hvad og hvordan eleven skal leve op til forventningerne.
  • Eleven får løbende feedback og bliver evalueret af læreren.
Læs mere om teorien bag synlig læring her: www.dafolo.dk/Synlig-læring---for-lærere.5168.aspxDet sidste års tid har jeg arbejdet med, hvordan man som tale-,hørekonsulent kan lade sig inspirere af fokus på synlig læring i skolen og brugt det i mit daglige arbejde i b.la. i fonologiundervisningen.
Et eksempel kan være når jeg starter et fonologi undervisningsforløb sammen med barnet. Her bruger jeg et ark med et billede af en "kriger" som kæmper for en sproglyd. Det kan være "Kampen for udtale af /L/-lyden" se billedet ovenfor.

Jeg forklarer barnet, at når vi er færdige med undervisningsforløbet, er vi kommet i mål ved slutningen af pilen på arket. Ved afslutningen af hver undervisningsgang er barnet og jeg i dialog om, hvor meget det har lært siden sidst. Herefter evaluerer barnet sig selv ved at sætte en streg på pilen (se billedet herunder).
Metoden er enkel og nem at arbejde med, og barnet oplever det motiverende ved at se progressionen grafisk. Ved undervisningen glæder barnet sig altid til at skulle strege ind, hvor godt det er gået.


Vi forstiller os at denne form for evaluering kan indføres i andre pædagogiske sammenhænge til at motivere barnet.
Er du interesseret i at bruge vores evaluerings ark Kampen for udtale af /?/ lyden følg linket og du får et ark til print. Du skal blot selv tilføje fonem lyden/sproglyden I skal arbejde med. 

Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.