torsdag den 18. december 2014

LogoFoVa - logopædisk udredning af fonologiske vanskeligheder


I forsommeren udkom Marit C. Clausens fonologitest, LogoFoVa, på Dansk Psykologisk Forlag. Her på bloggen har vi gjort os erfaringer med LogoFoVa, fra den første version var ude i en række kommuner til afprøvning og indsamling af normative data, indtil nu hvor den færdige version har været ude et halvt års tid.
LogoFoVa udfylder et stort behov for en fonologitest, der bygger på nye normative data, og som har tidssvarende illustrationer. LogoFoVas fordel er efter vores mening, at den giver et godt overblik over barnets fonologiske processer samt mulighed for diagnosticering efter Barbara Dodds klassifikationsmodel.


At tage selve testen adskiller sig ikke stort fra at tage Sproglydstesten Metha eller Sproglydstest af Kaufmann og Ege. De er alle billedbenævnelsestests, og ligesom Metha har LogoFoVa 100 items. Vores erfaring er, at det tager 15-20 minutter at gennemføre selve testningen. Til forskel fra de nævnte tests transskriberes hele ordet på registreringsarket, hvis det afviger fra måludtalen. Man skal således ikke blot forholde sig til f.eks. forlyden, og at man betragter ordet i sin helhed, er netop en central pointe i LogoFoVa.
Hvis man ikke er meget rutineret udi transskription, eller hvis et barn har en meget påvirket udtale, kan det anbefales at optage testningen, så man senere kan rette sine registreringer til. Her fra bloggen kan vi sige, at brugen af LogoFoVa i høj grad har givet et løft til vores transskriptionsfærdigheder:-).

Efter testningen skal registreringerne overføres til opgørelsesarkene, og processerne bestemmes undervejs. Der findes separate ark til konsonanter og til vokaler. Indtil videre har vi ikke haft behov for at bruge opgørelsesarket til vokaler – det er alligevel relativt sjældent, man møder et barn med vokalforandringer. At overføre tager tid! De første gange brugte vi begge adskillige timer på det. Efterhånden har vi dog opøvet en vis rutine, men det er stadig tidskrævende. Til slut samles overblikket på et opsamlingsark, hvor også barnets vanskeligheder kategoriseres efter Dodds differentialdiagnostik.


Alt i alt er vi meget begejstrerede for LogoFoVa. Overblikket over de enkelte fonemer er ikke så let at danne sammenlignet med de ældre tests, men til gengæld får man en langt bedre indsigt i barnets fonologiske processer samt en diagnostik. Dermed giver LogoFoVa et mere kvalificeret og detaljeret grundlag at bygge den efterfølgende intervention på.

Det skal nævnes, at der også findes et Stimulushæfte 2, som har til formål at teste inkonsistens. Denne del af testen har vi til gode at afprøve, men det er dejligt, at vi har fået et værktøj, der kan udrede disse svære vanskeligheder.
børns sprog venter vi spændt på de resultater, Marit C. Clausen kan præsentere, når hun afslutter sine igangværende studier over dansksprogede børns tilegnelse af fonologi og deres udtalevanskeligheder.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.