fredag den 9. juni 2017

Legepladsens sprogmiljø

Med sommeren og det gode vejrs komme er det almindelig praksis, at man i dagtilbud opholder sig mere ude. Udelivet giver mulighed for andre aktiviteter end om vinteren, hvor børn og voksne tilbringer mange timer inde. Udendørs er der oplagt bedre forhold for motorisk udfoldelse, og eftersom børnene har mere plads, er der ofte færre konflikter. Det er bare et par af de fordele, der er ved at opholde sig ude.

Udeliv og interaktion mellem børn og voksne

Der er dog også nogle opmærksomhedspunkter, som er værd at dvæle ved. Når børnene spreder sig over et stort areal, er der risiko for, at mængden og kvaliteten af interaktion mellem børn og voksne falder. De børneinitierede og spontane lege kan komme til fylde meget, mens voksenplanlagte aktiviteter og dialoger ved rutinesituationer bliver færre.
Det pædagogiske personales rolle og funktion kan således ændre sig til at blive kendetegnet ved en mere observerende position. Vi ved, at børns sprogtilegnelse og øvrig udvikling har stærk sammenhæng med det samspil, de indgår i med voksne, så derfor er det af stor betydning, at man er opmærksom på, at personalet interagerer så meget som muligt med børnene. Særligt de børn, der er i en udsat position mht. sprogtilegenelse og trivsel, har brug for at blive inddraget i interaktioner med voksne.


Fordel rollerne

For at etablere muligheder for at noget af det pædagogiske personale kan være uforstyrret og nærværende sammen med børnene, kan man kan f.eks. aftale en arbejdsdeling, hvor én person tager sig af telefon, hjælper på toilettet og andre praktiske gøremål, mens andre kan være sammen med børnene i spontane eller planlagte aktiviteter og lege.

Forslag til aktiviteter, der kan styrke sprogmiljøet på legepladsen

Her er nogle af de muligheder, der findes for at styrke interaktioner og samspil på legepladsen:

  • Brug børnenes lege. Leg har værdi i sig selv, og du kan styrke sproget ved blot at indgå i leg. Du skal hverken dominere legen eller være for passiv. Giv sprogligt udfordrede børn mulighed for at deltage.
  • Lav læseområde med bøger og evt. hængekøjer eller andet, man kan sidde afslappet i. Højtlæsning og særligt dialogisk læsning er en af de mest effektive metoder til at styrke ordforrådet. Se "Sådan skaber du inden- og udendørs læserum"
  • Skab vokseninitierede aktiviteter, der skaber grobund for læring. Dyrk planter, byg huler, fej fliserne med voksen- og børnekoste, lav "racerløb" med mooncars og løbecykler mm. Lad dig nogle gange inspirere af børnenes interesser,  og bring andre gange nyt ind i aktiviteterne. 

God sommer på legepladsen. 

Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.