fredag den 29. januar 2016

Få system på lydkortene

Vi har fundet en lille handy arkivmappe, der passer perfekt til vores lydkort. For overblikkets skyld har vi klippet faneblade i farver, der er identiske med kortenes QR-koder. Kodernes farver viser hvilke fonemgrupper, lydene tilhører.

Nu er det hurtigt og nemt at få overblik over kortene, når vi i en undervisning eller vejledning lige skal bruge et karate- eller toglydkort. Bagerst i mappen har vi altid et par foldede A3 plakater til uddeling ved behov.

Hjælp til overblik

QR-koderne har forskellige farver, der viser lydenes klassifikation. Klassifikationen er især brugbar for logopæder, der kan være interesseret i at tydeliggøre fonemgruppers særlige karakteristika for børn med fonologiske vanskeligheder. 

Farveklassifikationen er følgende:
Nasaler: gule
Klusiler: røde
Frikativer: grønne
Approksimanter: orange
Lateraler: blå


De farvede QR-koder


Det er i IKEA du finder arkivmapperne. Vi har selv købt godt ind, så tjek IKEAs lager inden du drager af sted :-)


Foto direkte fra Ikea :-) 


Vi har som logopæder savnet et fonologimateriale, der også kan bruges af personer uden kendskab til fonologi og fonetik, når de skal støtte et barns fonologiske udvikling. Ofte har vi oplevet, at voksnes forståelse for ord og talelyde helt naturligt er så påvirket af skriftsproget, at ord bliver tænkt som bestående af bogstaver. Det kan være svært for voksne at høre den lydlige side af ordet og lytte sig frem til de talelyde, et ord består af. Ydermere har vi også tit stået i den situation, at vi kunne ønske os et materiale, der nemt og hurtigt ville kunne bruges af ikke-logopæder til at vise, hvordan de enkelte talelyde artikuleres og lyder. Det er vores intention, at de nye lydkort kan opfylde dette behov.

Læs mere om vores lydkort her. Illustrationerne står Mogens Buus fra TipTapTudse for.


Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.