onsdag den 13. maj 2015

Solbjørg har knækket læsekoden

Vi har på børns sprog tidligere vist, hvordan man lyderer, men det kan måske være svært at forstille sig, hvordan det lyder, når et barn lige har knækket læsekoden. At lydere betyder, at man trækker de enkelte bogstavers lyde sammen til et ord.

Her på bloggen vil vi gerne fortælle jer om en pige, som har en veludviklet lydlig opmæksomhed. Den lydlige opmærksomhed kan barnet i en tidlig alder udvikle ved bl.a. at blive stimuleret gennem rim, remser og sanglege. Et konkret eksempel kunne være 'ride, ride ranke'. Her hygger barnet og forældrene sammen, og barnet mærker sproget gennem kroppen, dvs. rytmen, bevægelserne, sangen og rimene.

Den lydlige opmærksomhed og den tidlige læseudvikling kan beskrives som:


  • Lydlege, f.eks. hvor barnet uden at kigge kan identificere lyden af en saks, som klipper. 
  • Rimlege. Det kunne være lege som købmandsleg med rimord
  • Lege med stavelser, f.eks. klappe stavelser elle tale langsomt og tydeligt som en robot 
  • Lege med sproglyde. Her kan lege som konsonantbanko være rigtigt godt 

Når børn begynder at lege med sproglydene, kan det efterhånden sætte bogstaver og lyde sammen til ord dvs. 'at knække læsekoden'. Det er ofte i 6-7 års alderen barnet er nået der til i sin udvikling af lydlig opmærksomhed.

Vi har været så heldige at låne et videoklip af Solbjørg, som lige har knækket læsekoden ved at lydere. I videoklippet læser hun en noget udfordrende tekst, fordi hun er stolt af selv at kunne læse sin yndlingsbog. Mange børn vil have behov for en langt enklere og kortere tekst.

Se filmen. Den varer 10 min., og man kan godt danne sig en indtryk uden det er nødvendigt at se det hele.


Ingen kommentarer :

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.