fredag den 27. november 2015

Gratis kalendergaver fra Gyldendal

Vi glæder os til jul - og ikke mindst over, at Gyldendal igen i år har lanceret en julekalender, hvor man hver dag fra 1. december frem til juleaften kan downloade en gratis e-billedbog. I Gyldendals beskrivelse bliver nævnt navne som Vitello, Alfons Åberg og Lili, så det ser ud til, der er noget at glæde sig til.

Du får adgang til de gratis e-bøger ved at følge Gyldendal Family på Facebook.

Læs mere på Gyldendal hjemmeside ved at klikke på billedet herunder.


Link til Gyldendal

Læs resten af indlægget ...

fredag den 13. november 2015

Vi fisker efter lyde

Børn i børnehavealderen har brug for at blive indført i sprogets formside for at udvikle lydlig opmærksomhed (fonologisk opmærksomhed). Betegnelsen lydlig opmærksomhed dækker over barnets evne til at opdage og håndtere lyde, der udgør ord. lydlig opmærksomhed er en meget vigtig forudsætning for den senere læsetilegnelse.


Ifølge Fart på sproget består lydlig opmærksomhed af følgende:
1. At kunne høre når to ord rimer
2. At kunne opdele ord i mindre dele og kunne sætte ord sammen af mindre dele
3. At kunne høre når to starter med samme lyd
4. At kunne finde og sige et ord, der begynder med en bestemt lyd

Lydlig opmærksomhed adskiller sig fra den øvrige sprogtilegnelse ved at kræve mere eller mindre formaliseret indføring. For børnehavebørn er der rige muligheder for at tilrettelægge legende og stimulerende aktiviteter, der styrker børnenes lydlige opmærksomhed.

Hvilken lyd starter ordet med? - En fiskeleg

For de store børn i børnehaven kan man lave denne fiskeleg, som er en variation over punkt 3 og 4.

Som forberedelse skal du have fundet tre lydkort frem f.eks. madlyd /m/, fiselyd /f/ og toglyd /t/ og have fundet et antal konkreter, der starter med de pågældende lyde. Hvis man går på jagt i legetøjskasser og køkken, tager det som regel ikke lang tid at finde egnede ting. Hold dig gerne til lidt korte ord. Lydkortene finder du her.Indledningsvis introduceres børnene til de 3 talelyde vha. lydkortene. Sammen med børnene siger man hver enkelt lyd flere gange og snakker om dem. Husk at det er lydene og ikke bogstaverne, det handler om. Hvis du er i tvivl om, hvordan lydene siges, kan du scanne QR-koderne.Derefter lægges de tre lydkort synligt på gulvet og børnene skiftes til at fiske en ting. De kan fiske ned i en kasse eller bag et klæde, hvor du hænger en ting på fiskestangen ved hjælp af en snor eller lignende. Barnet tager tingen af fiskestangen, siger hvad det og skal prøve at finde forlyden. Når forlyden er bestemt lægges tingen ved lydkortet.
Du kan hjælpe på følgende måde:

  • Sig ordet med overdreven tydelig forlyd. I dette eksempel vil /m/ og /f/ kunne forlænges, så man siger "fffffffår" eller "mmmus". /t/ kan siges med en meget kraftig t-lyd. Det vil være en hjælp for nogle børn.
  • Hvis barnet gætter på en forkert lyd, kan man sige ordet med den pågældende lyd og spørge om det lød rigtigt. Det er naturligvis ikke hensigten at udstille barnets fejl, men alle de børn, vi har prøvet den strategi med, har syntes, det var rigtig sjovt. Så hvis et barn mener, at "fe" starter med toglyd, så siger man "Jeg prøver lige at sige det med toglyd - te. Lyder det rigtigt?" Derefter kan man gå videre til madlyd. "Nu prøver jeg at sige det med madlyd - me. Lyder det rigtigt?" Det gør man, indtil man rammer den rigtige lyd.


Du kan få inspiration til et indlæg om rim her, og læse mere om Fart på sproget her.


følg link til vores lydkort

Læs resten af indlægget ...

fredag den 6. november 2015

Glade børn, der hopper sig til læring

At udvikle børns lydlige/fonologiske opmærksomhed er en vigtig forudsætning for deres senere læsefærdigheder. I vores talepædagogiske arbejde møder vi mange dygtige og engagerede pædagoger, der gør et flot stykke arbejde for at give børn et godt fonologisk fundament. I denne uge blev vi inspireret af en pædagog med særlig ansvar for en børnehaves sproglige miljø. Sammen med gruppe børn lavede pædagogen en aktivitet med udgangspunkt i et gratis og indbydende rimemateriale.
Materialet hedder "RIM HOP", og det består af nogle rimpar, der er udført som gulvbrikker. At kunne høre om to ord rimer eller ej er en af de mest grundlæggende færdigheder i tilegnelsen af fonologisk opmærksomhed. Når et barn er i stand til kunne identificere rimpar, vil det kunne begynde selv at finde ord, der rimer

"RIM HOP" kommer fra ABC Leg, som har flere gratis materialer på hjemmesiden. Link til RIM HOP-spillet finder du her. Udover de fine illustrationer er det er en kvalitet ved "RIM HOP", at det lægger op til bevægelse. Børn i dagtilbudsalderen har en naturlig bevægeglæde, og som vi tidligere har skrevet om, er der meget, der tyder på, at bevægelse styrker børns læring.


Link til ABCleg, som har flere gratis materialer til print  

Læs resten af indlægget ...