Om børns sprogTrine Bluhme Knudsen

Jeg er ansat som talepædagogisk teamleder i en kommunal PPR og har mere end 10 års erfaring inden for børnelogopædien. Jeg har en særlig interesse for tilegnelse af fonologi og børns fonologiske vanskeligheder. Desuden er jeg optaget af forældres indflydelse på børns sprogtilegnelse og på at udfolde forældres ressourcer som de centrale personer i arbejdet med et barns logopædiske udfordringer.

Min uddannelsesmæssige baggrund er Master i Sprogtilegnelse, pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik og læreruddannelsen. Jeg er 43 år og bor på Djursland med min familie.    Gry Bjerre Dalsgaard

Jeg er iderig og kreativ og deler gerne ud af ideerne. Den faglige udvikling er og har altid været en kerneværdi for mig. Jeg er særligt optaget af udredningen af børns sproglige vanskeligheder, fonologiske udvikling og interventionen med forældre og daginstitutionen. Den systemisk anerkendende tilgang gennemsyrer mit daglige arbejde.
I mit professionelle virke arbejder jeg på pædagogisk psykologisk rådgivning, hvilket jeg brænder for.

Min uddannelse er diplom i logopædi med en baggrund på 11 år i specialpædagogikken. Jeg er 41 år og har været gift med Toke i tretten år og vi har 2 dejlige drenge sammen.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar